People Also Played More... Visit Pirate Storm Games Like Pirate Storm The Pirate Game Pirate Storm! Arr, it’s go time, matey – play now and experience the finest of thrilling pirate adventures

Brand new - the Pirate Game Pirate Storm! Set sail and start wreaking havoc online now! Load the harpoons, turn sea monsters into chum, send your enemies to their watery graves and unleash the devastating power of your cannon fire - have your way with your opponents until all that’s left is the smoldering, tattered wreckage of their ships. In Pirate Game Pirate Storm‘s battle for glory and gold, the end justifies the means.

It doesn’t matter if you engage in PvE or PvP battle; Pirate Game Pirate Storm will knock the eye patch clean off your head with its non-stop action.

Set sail in Pirate Game Pirate Storm as a simple landlubber and make a name for yourself on the high seas. You will rise in rank with every battle, until you are the most feared pirate on the ocean - the mere mention of your name will strike fear in the hearts of the most weathered old salts.
Load the cannons - Pirate Storm is an intense Pirate Game with long-lasting action! Play now for free.
Pirates MMORPG Ships Bigpoint Games Browser Guilds PvP Free to play / Freemium MMO
Media Sources September, 2012

Pirate Storm

Dopis od producenta - vydání 1.1.1

Ahoj kapitáni,

velmi děkujeme za skvělou zpětnou vazbu, kterou jsme dosud dostali k cechovním ostrovům. Velmi nás těší, že Vás tento herní prvek baví. V posledních týdnech jsme zabudovali několik menších vylepšení – jako např. můžete si koupit pojištění, takže při potopení na cechovním ostrově neztrácíte palubu ani zlatá děla. A cenu za úplnou opravu jsme také dramaticky snížili – stojí teď maximálně všude a pro všechny loďě 500 diamantů. Takže můžete být za menší náklady rychle opraveni a zpátky v boji!
Dali jste nám velmi cennou zpětnou vazbu, za což Vám velmi děkujeme! Jeden z nejvíce kritizovaných bodů byl, že někteří hráči se pokusili skrze přecházení mezi cechy – tedy rychlé změny cechů – obejít základní principy. Cílem je, aby hráči v cechu spolupracovali a vypracovali se na své pořadí v žebříčku – a vzájemně si nedohazovali odměny nebo nedomlouvali rozdělení. Již jsme přijali a provedli a budeme to dělat i v budoucnu nezbytná opatření a změny, abychom dosáhli tohoto: na předních místech jsou cechy, které si své místo zasloužily a hráči, kteří se na tomto úspěchu podíleli, za to budou odměněni.
Jak vidíte, je vydání 1.1.1 skutečností. Uvidíte, že jsme přepracovali také rozhraní pro úkoly. Kdykoliv úspěšně splníte úkol, ukáže se Vám v okně co jste dokázali a co dostanete jako odměnu.
Na konci září se pak vrátí Pirátská jízda jako bojiště pro Týden bojišť. S novými odměnami a novými insigniemi, které mohou hráči a cechy získat. Toto jsou nové insignie, nenahrazují insignie mistrovství. Navíc je nutné si tyto insignie každý měsíc znovu zasloužit a získat.
Podívejme se krátce na to, na čem právě pracujeme.
Největším prvkem ve vydání 1.1.2 bude nový systém PvP žebříčku. Chceme, aby byl systém jednodušší a jasnější a myslíme, že se nám to povedlo. Bude 10 místo 20 pozic, nové hodnosti a konečně i výzbroj, kterou si můžete aktivovat. Herní odměny jsou atraktivní pro všechny herní skupiny – a v budoucnu bude pro PvP systém další výzbroj.
Brzy budete moci vyhrát v Pirate Storm skutečné peníze! Ve hře najdete dublony a o každém novoluní vylosujeme jednoho šťastného výherce, který bude moci své nasbírané dublony proměnit na skutečné peníze – až do 10.000,- EUR nebo odpovídající hodnotě v jiné měně.
Připravujeme také Týden bojišť na říjen – opět tu bude Pirátské panství – s novými odměnami dostupnými jak za orlí řády tak na mince.
Je toho ještě více na čem pracujeme, ale nějaké to překvapení si musíme ještě nechat pro sebe.
Ať máte stále vodu pod kýlem, vítr v plachtách a rum ve skladu!

Váš

Philip
September 22, 2012

Similar Content

Pirate Storm

Poznámky producenta - release 1.1.1

Ahoj kapitáni,

ďakujeme za skvelú odozvu, ktorú sme doteraz od vás k ostrovom cechov dostali. Veľmi nás teší, že sa vám táto novinka páči. V posledných dvoch týždňoch sme uskutočnili ešte niekoľko vylepšení – napr. teraz si môžete kúpiť poistenie, že pri potopení na ostrovoch cechov nestratíte ani paluby a ani delá za zlato. A tiež sme drasticky znížili cenu za plnú opravu – tá bude teraz stáť maximálne 500 diamantov – všade a pre všetky lode. Takto sa môžete rýchlo a lacno opäť vrátiť v plnej sile do boja!
Dali ste nám veľmi cenné odozvy, ďakujeme vám za to! Jeden z hlavných bodov kritiky bol, že niektorí hráči skúšali skákaním medzi cechmi – teda rýchlymi zmenami cechov – zneužiť základnú mechaniku fungovania ostrovov cechov. Našim cieľom je, aby hráči v cechu vzájomne spolupracovali a postupne si vydobyli miesto v samotnom cechu – ani aby si vzájomne brali odmeny a aby si dohodli spôsob obrany. Nutné zásahy sme už urobili a aj v budúcnosti sa budeme snažiť o to, aby sme tento cieľ dosiali: najlepšie cechy budú na samom vrchu rebríčku preto, lebo si to zaslúžia a hráči, ktorí sa podieľali na úspechu budú za to aj odmenení.
Ako ste iste zaregistrovali, release 1.1.1 bol spustený live. Uvidíte, že sme prepracovali aj informácie o úlohách. Vždy keď úlohu úspešne absolvujete, budete v samostatnom okne informovaní o tom, čo ste absolvovali a akú odmenu za to dostanete.
Koncom septembra sa vráti do hry ako „Týždeň bojísk“ „Prepadová jazda“. S novými odmenami, ktoré môžu hráči a aj cechy získať. Medzi nimi je aj nová insignia, ktorá ale nebude nahrádzať insigniu majstrovstiev. Insignia týždňa bojísk musí byť každý mesiac obhájená alebo nanovo získaná.
Pozrime sa krátko na to, na čom práve teraz pracujeme.
Najväčšou zaujímavosťou verzie 1.1.2 bude nový systém PvP-hodností. Chceli sme vytvoriť jednoduchší a jasnejší systém a myslíme, že sa nám to aj podarilo. Teraz bude len 10 namiesto 20 hodností, pribudnú nové vyznamenania a konečne aj výstroje, ktoré si môžete aktivovať. Odmeny sú atraktívne pre všetky skupiny hráčov – a v budúcnosti plánujeme pripraviť pre PvP-systém ďalšiu výstroj.
Už onedlho budete môcť v hre Pirate Storm vyhrať skutočné peniaze! V hre budete môcť nájsť dublony a pri každom splne mesiaca budeme losovať šťastného výhercu, ktorý za svoje zozbierané dublony dostane skutočné peniaze – až do výšky 10.000,- € ale adekvátnej hodnoty v inej mene.
Pripravujeme „týždeň bojísk“ pre mesiac október – vláda pirátov sa vracia – s novými odmenami, ktoré sa aktivujú jednak za medaily orla ako aj za mince.
Je toho oveľa viac, na čom práve pracujeme, ale to si necháme pre vás ako prekvapenie – tie predsa nesmú v žiadnej aktualizácii chýbať.
Nech máte vždy dosť vody pod kýlom, poriadny vietor v plachtách a rum v sklade!

Váš Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

List producenta Aktualizacja 1.1.1

Ahoj, Kapitanowie!

Serdecznie dziękujemy za wszystkie uwagi i opinie, które otrzymaliśmy od Was dotyczące Wysp Bractw. Bardzo się cieszymy, że dobrze się bawiliście z tą funkcją. W ostatnich dwóch tygodniach wprowadziliśmy parę ulepszeń, np. możecie teraz wykupić ubezpieczenie, dzięki któremu nie stracicie bezpowrotnie swoich “punktów życia” pokładu ani złotych kanonów w przypadku zatonięcia Waszego statku na wyspach. Drastycznie ucięliśmy też koszty odbudowywania łajb - maksymalna cena wynosi teraz 500 diamentów, wszędzie i dla wszystkich statków. To sprawi, że teraz będziecie mogli jeszcze szybciej i z pełniejszymi kieszeniami wrócić do bitwy!
Przysłaliście nam wiele cennych uwag, za które serdecznie dziękujemy! Jedna z Waszych krytyk dotyczyła graczy, którzy skaczą od jednego bractwa do drugiego, chcąc w ten sposób przechytrzyć podstawową mechanikę systemu. Celem gry jest współpraca graczy w obrębie jednego bractwa i wypracowanie sobie własnej pozycji w rankingu. Nie chodzi o to, żeby wymieniać się nagrodami i uzgadniać między sobą podziały. Wprowadziliśmy już teraz i będziemy nadal wprowadzać potrzebne zmiany, żeby zapewnić sprawiedliwą walkę: najlepsze bractwa są u szczytu listy, ponieważ zasłużyły sobie na czołowe miejsce w rankingu, a ich gracze, którzy przyczynili się do tego, będą za to wynagrodzeni.
Jak już sami zauważyliście, aktualizacja 1.1.1 jest już online. Wkrótce zobaczycie, że również ulepszyliśmy interfejs użytkownika. Za każdym razem, gdy pomyślnie ukończycie misję, zobaczycie w okienku listę wykonanych misji i wynagrodzenie, które za nie otrzymaliście.
Pod koniec września powraca Podróż Kaperska w postaci tygodniowego turnieju. Na graczy i bractwa czekają nowe nagrody i odznaczenie. Owo odznaczenie jest nowością i nie zastępuje odznaczenia za wygraną w mistrzostwach. Co więcej, musicie obronić odznaczenie zdobyte podczas tygodniowego turnieju każdego miesiąca.
Przyjrzyjmy się nowościom, które obecnie mamy w produkcji.
Największą nowością w aktualizacji 1.1.2 będzie nowy system ranking PvP. Chcieliśmy uprościć system i sprawić, aby stał się bardziej klarowny – wierzymy, że osiągnęliśmy ten cel. Zamiast 20 mamy tylko 10 pozycji w rankingu, nowe odznaki rankingowe oraz wyposażenie, które możecie aktywować. Mamy również atrakcyjne nagrody dla wszystkich grup graczy oraz planujemy w przyszłości wprowadzać co raz to nowe wyposażenia dla systemu PvP.
Wkrótce w Pirate Storm będziecie mogli wygrać prawdziwe pieniądze! Podczas gry odnajdziecie dublony, a gdy księżyc znajdzie się w nowiu rozlosujemy jednego gracza, który będzie mógł zamienić swoje dublony na prawdziwe pieniądze – do wygrania jest aż 10 tys. euro lub odpowiednia suma w innych walutach.
Jesteśmy w fazie przygotowań do tygodniowego turnieju w październiku (zobaczymy powrót Panowania Piratów) wraz z nowymi wynagrodzeniami za Medale Orła, dostępne również w zamian za monety.
Jest mnóstwo innych rzeczy, nad którymi obecnie pracujemy, ale przecież nie możemy zepsuć Wam niespodzianki.
Życzę Wam jak zawsze wiatru w żaglach, spokojnych wód i kul w armacie!

Wasz

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer's Letter - Release 1.1.1

Ahoi Captains,

vielen Dank für das tolle Feedback, das wir bislang zu den Gildeninseln bekommen haben. Wir freuen uns sehr, dass Euch das Feature Spaß macht. Wir haben in den letzten beiden Wochen ein paar kleine Verbesserungen eingebaut - so zum Beispiel könnt Ihr Euch jetzt eine Versicherung kaufen, sodass Ihr bei einer Versenkung auf den Gildeninseln weder Deckleben noch Goldkanonen verliert. Und den Preis für die volle Restaurierung haben wir auch drastisch gesenkt – diese kostet jetzt maximal, überall und für alle Schiffe 500 Diamanten. So könnt Ihr billiger und schneller wieder voll repariert in den Kampf zurück!
Ihr habt uns sehr viel wertvolles Feedback gegeben, vielen Dank dafür! Einer Eurer Hauptkritikpunkte war, dass einige Spieler versuchen, durch Gildenhüpfen – also den schnellen Wechsel von Gilden – die grundlegende Mechanik auszuhebeln. Das Ziel ist, dass Spieler in einer Gilde zusammenarbeiten und sich ihren Platz in der Rangliste erarbeiten – und sich die Belohnungen nicht gegenseitig zuschanzen oder die Verteilung absprechen. Wir haben bereits und werden auch in Zukunft die notwendigen Maßnahmen und Änderungen einführen, damit wir das erreichen: die besten Gilden stehen oben, weil sie sich den Platz verdient haben und die Spieler, die an diesem Erfolg mitgearbeitet haben, werden dafür belohnt.
Wie Ihr gesehen habt, ist Release 1.1.1 live. Ihr werdet sehen, dass wir auch das Quest UI überarbeitet haben. Wann immer Ihr eine Quest erfolgreich abschließt, werdet Ihr in einem Fenster angezeigt bekommen, was Ihr geleistet und was Ihr als Belohnungen erhalten habt.
Ende September kehrt dann die Kaperfahrt als Schlachtfeld-Woche zurück. Mit neuen Belohnungen und einem neuen Insignia, dass sich Spieler und Gilden verdienen können. Dieses ist ein neues Insignia, ersetzt also nicht das Meisterschafts-Insignia. Vielmehr muss das Schlachtfeld-Wochen-Insignia jeden Monat aufs Neue verteidigt und erobert werden.
Lasst uns kurz einen Blick darauf werfen, was wir gerade in Produktion haben.
Das gößte Feature von 1.1.2 wird das neue PvP-Rang-System. Wir wollten das System einfacher und klarer machen und wir denken, das haben wir geschafft. Es gibt nur noch 10 anstatt 20 Ränge, neue Rangabzeichen und endlich auch Ausrüstung, die Ihr Euch freischalten könnt. Die Belohnungen sind für alle Spielergruppen attraktiv - und wir werden in Zukunft weitere Ausrüstung für das PvP System generieren.
Bald könnt Ihr in Pirate Storm echtes Geld gewinnen! Im Spiel werdet Ihr Dublonen finden und an jedem Neumond ziehen wir den glücklichen Gewinner, der seine gesammelten Dublonen in echtem Geld ausgezahlt bekommt – bis zu 10.000,- € oder den entsprechenden Betrag in anderen Währungen.
Wir bereiten auch die Schlachtfeldwoche für Oktober vor - die Piratenherrschaft wird wiederkehren – mit neuen Belohnungen sowohl für Adlerorden als auch über Münzen freischaltbar.
Es gibt noch viel mehr, an dem wir arbeiten, aber ein paar Überraschungen muss es ja auch noch geben.
Auf dass Ihr immer Wasser unterm Kiel, Wind in den Segeln und Rum im Lager habt!

Euer

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Päivitys 1.1.1

Kapteenit ohoi,

paljon kiitoksia hyvästä palautteesta, jota olemme saaneet kiltasaarista tähän mennessä. On mukava kuulla, että tämä uutuus on hauska. Parin viime viikon aikana olemme tehneet pari pientä parannusta. Nyt tarjolla on muun muassa vakuutuksia, joiden avulla ei menetäkään kansielämiä tai kultakanuunoita kiltasaaren upotessa. Laskimme myös laivojen korjaamisen hinnan todella alas, ja nyt minkä tahansa laivan korjaaminen maksaa enintään 500 timanttia. Nyt on halvempaa ja helpompaa tuoda täysin korjattu laiva takaisin taisteluihin.
Vielä kerran kiitos arvokkaasta palautteesta. Eniten kritisoitiin sitä, että pelaajat voivat käyttää järjestelmää hyväkseen vaihtamalla usein kiltaansa. Kiltojen päätavoitteena on yhteistyö ja sen avulla syntyneet sijoitukset eikä palkintojen ja voitonjakojen keskinäinen järkkääminen. Olemme jo ryhtyneet tarvittaviin toimiin ja niin teemme jatkossakin, jotta parhaat killat olisivat huipulla ja palkinnot menisivät niiden menestykseen vaikuttaneille pelaajille.
Päivitys 1.1.1 on käytössä. Olette varmaan huomanneet myös sen, että olemme uudistaneet tehtäväkäyttöliittymää. Suoritetusta tehtävästä tulee ilmoitus, joka kertoo myös saadun palkinnon.
Kaappausajo tulee syyskuun lopussa takaisin taistelukenttäviikon muodossa. Tulossa on uusia palkintoja ja sekä pelaajille että killoille tarkoitettu arvomerkki. Kyseessä on uusi arvomerkki, joka ei korvaa mestaruusarvomerkkiä. Paremmin voisikin sanoa, että taistelukenttäviikon arvomerkki täytyy tienata joka kuukausi uudelleen.
Tässä on hiukan tietoa siitä, mitä tällä hetkellä on työn alla.
Päivityksen 1.1.2 suurin piirre on uusi PvP-sijoitusjärjestelmä. Halusimme yksinkertaistaa ja selventää sitä, ja uskomme onnistuneemme. 20:n sijasta arvoja on 10, arvomerkit on uusittu ja tarjolla on lopultakin avattavia varusteita. Palkinnot ovat kaikkien pelaajatyyppien mieleen, ja teemme vielä myöhemmin lisää varusteita PvP-järjestelmää varten.
Pirate Stormissa voi kohta voittaa aitoa rahaa! Pelissä voi pian kerätä dubloneita, ja jokaisen uudenkuun aikaan arvomme yhden onnekkaan pelaajan, jonka keräämät dublonit muutetaan aidoksi rahaksi. Arvontavoiton katto on 10 000 euroa tai vastaava summa muissa valuutoissa.
Valmistelemme myös lokakuun taistelukenttäviikkoa. Satamankaappaus tulee takaisin, ja tarjolla on uusia palkintoja, joita voi avata kotkanmerkeillä tai kolikoilla.
Suunnittelupöydällä on vielä muutakin, mutta jotain täytyy sentään jättää yllätykseksi.
Olkoon tuuli purjeissanne, vettä kölienne alla ja romminne iäkästä!

Terveisin,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Scrisoarea producătorului – Release 1.1.1

Ahoi, căpitani!

Vă mulțumim pentru feedbackul pe care l-am primit de la voi privind insulele ghildelor. Ne bucurăm că sunteți mulțumiți de acest nou element al jocului. În ultimele două săptămâni am făcut și câteva mici îmbunătățiri – de exemplu, acum puteți să cumpărați o asigurare, așa încât, când sunteți scufundați în insulele ghildei, nici punțile nu pierd viață, și nu pierdeți nici tunurile cumpărate cu aur. În plus, am scăzut drastic prețul pentru o restaurare completă care va costa de acum înainte maxim 500 de diamante pentru toate vasele. Astfel veți putea reveni în luptă cât mai repede în luptă, refăcuți total.
Ne-ați transmis sugestii foarte prețioase pentru care vă mulțumim! Una dintre criticile voastre se referă la faptul că unii jucători, schimbând rapid ghildele, încearcă să păcălească mecanica jocului. Scopul nostru ca jucătorii să lucreze împreună într-o ghildă și să-și găsească un loc în clasament – și nu să-și subtilizeze recompensele unii altora sau să facă înțelegeri obscure cu privire la modul de împărțire a acestora. Am luat și vom lua și în viitor măsurile necesare pentru a ne asigura că cele mai bune ghilde sunt în frunte deoarece își merită locul, și că jucătorii care au contribuit la succesul ghildei sunt recompensați pe măsură.
După cum ați văzut, Release-ul 111 e deja lansat. Veți observa că am prelucrat și interfața grafică a misiunilor. Ori de câte ori finalizați o misiune, va apărea o fereastră care vă va anunța ce ați finalizat și ce recompensă veți primi.
La sfârșitul lunii septembrie revine Cursa de corsar în săptămâna câmpurilor de bătălie. Aveți noi recompense și o nouă emblemă pe care le pot câștiga jucătorii și ghildele. Este vorba, deci, de o nouă emblemă, care nu înlocuiește emblema obișnuită. În plus, emblema din Săptămâna câmpurilor de bătălie trebuie apărată și recucerită în fiecare lună.
Să aruncăm o privire scurtă asupra planurilor pentru viitorul imediat.
Cea mai mare noutate a următorului release va fi noul sistem de ranguri PvP. Am vrut să facem sistemul mai ușor și mai clar și suntem de părere că am reușit. Mai există doar 10 în loc de 20 de ranguri, noi însemne și, în sfârșit, avem și echipamente pe care le puteți debloca. Recompensele sunt ademenitoare pentru toate grupele de jucători, iar în viitor vom genera noi echipamente pentru sistemul PvP.
În curând veți putea câștiga bani reali în Pirate Storm! În joc veți găsi dubloni, iar la fiecare lună nouă extragem un câștigător care își poate converti dublonii în bani adevărați – până la 10.000 EUR, sau echivalentul sumei în alte beneficii.
Pregătim și Săptămâna câmpurilor de bătălie pentru luna octombrie, iar Dominația Piraților se întoarce cu noi recompense care vor putea fi deblocate atât cu decorații vultur cât și cu monede.
Și avem încă multe alte elemente în lucru, dar trebuie să fie și unele surprize.
Vântul să vă sufle în pânze și marea să vă legene!

Al vostru,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer's Letter - Release 1.1.1

Ahoy kapiteins,

Dankjewel voor de vele leuke reacties die we tot nu toe op de gilde-eilanden hebben gekregen. We zijn heel blij dat jullie onze feature zo leuk vinden. We hebben in de afgelopen weken nog een paar kleine verbeteringen ingebouwd – zo kunnen jullie nu bijvoorbeeld een nieuwe verzekering afsluiten … als je schip dan nu bij de gilde-eilanden wordt gekelderd, hoef je nu dus geen scheepsdek of kanonnen (goud) meer kwijt te raken. En ook de prijs voor een volledige reparatie hebben we flink onder vuur genomen – dat kost nu maximaal, overal en voor alle schepen, 500 diamanten. Zo kan je schip sneller en voordeliger, weer met volle sterkte, een zeeslag in worden gestuurd!
Jullie hebben ons enorm veel constructieve kritiek gegeven, daar wil ik jullie graag heel hartelijk voor bedanken! We hebben vaak gehoord dat sommige spelers proberen, door vaak van gilde te wisselen, dit nieuwe systeem te ondermijnen. Het is juist de bedoeling dat de spelers in een gilde samenwerken om een hoge plek op de ranglijst te veroveren – en dus niet proberen om elkaar beloningen toe te spelen of afspraken te maken oom alles te verdelen. We hebben inmiddels al maatregelen en veranderingen doorgevoerd en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen zodat we ons doel kunnen bereiken: dat de beste gildes bovenaan staan, die het hebben verdiend … en dat de spelers die aan dit succes hebben meegewerkt, daarvoor worden beloond.
Zoals jullie hebben gezien, is de release 1.1.1. gelanceerd. Jullie zullen merken dat we ook iets aan het questsysteem hebben gedaan. Wanneer jullie nu met succes een quest hebben afgesloten, zal er nu een venster worden geopend … jullie komen dan precies te weten wat jullie precies hebben gepresteerd en welke beloning daar tegenover stond.
Eind september is de Slagveldweek weer terug met de „Kapervaart“. Dat betekent dus weer een hele hoop nieuwe beloningen en insignes waar onze spelers en gildes om kunnen gaan strijden. Dit nieuwe insigne komt dus niet in de plaats van het kampioensschapsinsigne. Het is veel meer de bedoeling dat het isigne van de Slagveldweek, iedere maand opnieuw wordt verdedigd … terwijl de andere piraten juist zullen proberen om het te veroveren.
Laten we nog even snel kijken naar waar we nu op dit moment mee bezig zijn.
De groote feature van 1.1.2. zal het nieuwe PVP-rangsysteem zijn. We willen het systeem gemakkelijker en duidelijker maken … en volgens mij is dat ons ook wel gelukt. Er zijn nu nog maar 10 rangen in plaats van 20, nieuwe onderscheidingen en eindelijk komt er nu ook items die jullie vrij kunnen spelen. De beloningen zijn echt lekker en voor alle groepen spelers – en we zullen in de toekomst het itempakket voor het PVP-systeem alleen nog maar verder uitbreiden.
Nog eventjes en dan kunnen jullie bij Pirate Storm echt geld verdienen. In het spel zul je Dubloenen vinden en met Nieuwe Maan trekken we dan de gelukkige winnaar die het verzamelde saldo aan Dubloenen in echt geld krijgt uitgekeerd – tot €10.000,-. Dit bedrag wordt dan evt. omgerekend in de plaatselijke valuta.
We zijn bovendien ook weer druk bezig met het organiseren van de Slagveldweek van oktober – de Piratenmacht komt er weer aan – met nieuwe beloningen die je weer met je munten en adelaarsorden kunt vrij spelen.
We werken natuurlijk ook nog nog aan veel meer dingen maar het zal niet leuk zijn als ik nu alles al zou verklappen. Dan zouden we jullie helemaal niet meer kunnen verrassen!

Dan wens ik jullie nog genoeg water onder je kiel, wind in je zeilen en rum in je ruim.

Groetjes,

Phillip
September 22, 2012

Pirate Storm

Carta del productor - Versión 1.1.1

Ahoi, capitanes:

Muchas gracias por los magníficos comentarios que hemos recibido hasta el momento sobre las islas de clan. Estamos muy contentos de que esta función resulte divertida. Durante las últimas dos semanas hemos incorporado un par de pequeñas mejoras: por ejemplo, ahora es posible comprar un seguro para no perder vidas de la cubierta ni cañones de oro en caso de hundimiento en la isla de clan. Además hemos reducido drásticamente el coste de la restauración completa, que en ningún caso pasará de los 500 diamantes para todos los barcos. ¡Así será más rápido y barato volver a la batalla con todo perfectamente reparado!
Nos han llegado muchísimos comentarios muy útiles. ¡Muchas gracias! Una de las críticas principales ha sido que algunos jugadores se pasaban rápidamente de un clan a otro para saltarse la mecánica fundamental del juego. El objetivo es que los miembros de un clan trabajen en equipo para mejorar la posición del clan en la clasificación... no que algunos se distribuyan las recompensas entre ellos ni que hagan apaños con los repartos. Ya hemos implementado (y lo seguiremos haciendo) las medidas y modificaciones necesarias para conseguir el objetivo: los mejores clanes están arriba porque se han ganado esa posición y los jugadores que hayan colaborado en ese éxito tendrán su recompensa.
Nuestros jugadores habrán visto que ya ha salido la versión 1.1.1. Observarán que también hemos perfeccionado la interfaz de usuario de las misiones: cada vez que se complete una misión, se mostrará en qué consistía y cuál es la recompensa en una ventana.
A finales de septiembre, el viaje de captura volverá como la semana del campo de batalla. Con recompensas nuevas y con una nueva insignia que los jugadores y clanes pueden ganar. Se trata de una nueva insignia, así que no remplaza la insignia del torneo; más bien, la insignia de la semana del campo de batalla tendrá que defenderse y conquistarse de nuevo todos los meses.
Vamos a hacer un repaso rápido a lo que estamos preparando ahora mismo.
La función más importante de la versión 1.1.2 va a ser el nuevo sistema de rangos PvP. Queríamos simplificar el sistema y hacerlo más claro y creemos que lo hemos conseguido. Habrá solo 10 rangos en vez de 20, distintivos de rangos nuevos y, por fin, equipamiento desbloqueable. Las recompensas serán atractivas para todo tipo de jugadores y, además, vamos a generar más equipamiento para el sistema PvP.
¡Dentro de poco será posible ganar dinero de verdad en Pirate Storm! En el juego se encontrarán doblones y con cada luna nueva habrá un ganador afortunado al que se le pagarán los doblones que tenga acumulados en dinero auténtico, hasta un máximo de 10.000€ o el equivalente en otras divisas.
También estamos preparando la semana del campo de batalla de octubre –volverá la soberanía pirata– con nuevas recompensas que se podrán desbloquear tanto por condecoraciones águila como con monedas.
Estamos trabajando en muchas otras cosas, pero en todo caso seguro que también habrá un par de sorpresas.
¡Viento en popa, a toda vela y con el almacén bien cargado de ron!

Un saludo

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer's Letter - Release 1.1.1

Ahoy Captains,

Thank you so much for all of your feedback about the guild islands. We’re really pleased that you like this new feature so much. In the past two weeks, we’ve introduced a few small improvements, like: the insurance you can now have so you don’t lose your deck life and gold cannons if you are sunk on a guild island. We’ve also drastically reduced the price of full restorations, which cost a maximum of 500 diamonds and are available on all maps, for all ships. Now you can head back into battle fully restored quicker and cheaper.
A lot of you complained that some players are hopping from one guild to another to find a way around the fundamental mechanics of the game. The goal is to have guild members working together to earn their spot in the ranks; the goal is not to have people joining guilds to divvy up rewards according to what the members would like to have. In fact, guild members should not even be discussing how they’ll distribute their rewards. We have already taken (and will continue to take) the appropriate measures to ensure that the guilds at the top of the ranks are there because they worked together to earn their spot. We’ll also continue to make sure they’re appropriately rewarded.
As I’m sure you’ve noticed, Release 1.1.1 is already live. Hopefully, you’ve also seen that we’ve revised the quest UI. When you successfully complete a quest, a window now pops up and shows what you’ve accomplished and what you’ll receive as a reward.
Capture the Flag will return at the end of September for the battlefield week. There are new rewards and a new insignia that players and guilds can win. The insignia in question is brand new and does not replace the tournament insignia. Each month, you’ll have to give it your all to defend and capture the battlefield week insignia.
We’d like to give you a sneak peek at some of the projects we have in production right now.
Release 1.1.2’s biggest feature will be the new PvP ranking system. We wanted to make the system clearer and easier to understand and we think we’ve accomplished just that. From now on, there will be 10 ranks instead of 20 and there are new badges and equipment that you can unlock. The rewards are handsome for all groups of players and we will continue to create new equipment for the PvP system.
Soon you’ll be able to win real money in Pirate Storm! You’ll be able to find doubloons in the game and, for every new moon, we’ll select a lucky winner who can exchange the doubloons they’ve collected in the game for real money. Players can win up to 10,000 € or the same amount in a different currency.
We’re also preparing the battlefield week for October, complete with new rewards that can be unlocked with Eagle Medals or coins. Beware: Pirate’s Dominion will be making a comeback!
There’s plenty more that we have in the works, but we want to keep you guessing! We think it’s more fun that way …
May the winds ever be in your sails and may you always have plenty of rum on board!

Sincerely,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer's nyhedsbrev - Release 1.1.1

Ohøj Kaptajner,

Mange tak for alle jeres feedback om guild øerne. Vi er virkelig glade for, at i kan lide denne nye feature så meget. I de seneste to uger, har vi introduceret et par små forbedringer, ligesom: forsikringen kan du nu have så du ikke mister dine dæk liv og guld kanoner, hvis du er sunket på en guild ø. Vi har også drastisk reduceret prisen for fuld restorationer, som koster højst 500 diamanter og er tilgængelige på alle kort, for alle skibe. Nu kan du vende tilbage i kampen fuldt genoprettet hurtigere og billigere.
En masse af jer klagede over, at nogle spillere hopper fra den ene guild til den anden for at finde en vej rundt de fundamentale mekanismer af spillet. Målet er at have guild medlemmer der arbejder sammen om at tjene deres plads i rækkerne; målet er ikke at have folk der tilslutter sig guilds for at divvy op belønningerne efter hvad medlemmerne gerne vil have. Faktisk bør guild medlemmer ikke engang diskutere, hvordan de vil distribuere deres belønninger. Vi har allerede taget (og vil fortsætte med at tage) passende foranstaltninger til at sikre, at de guilds i toppen af rangeringen er der, fordi de arbejdede sammen for at tjene deres plads. Vi vil også fortsætte med at sikre, at de er passende belønnet.
Som jeg er sikker på at i har bemærket, Release 1.1.1 er allerede live. Forhåbentlig har i også set, at vi har ændret quest UIen. Når du har succesfuldt gennemført en quest, vil et vindue poppe nu poppe op og vise, hvad du har udrettet, og hvad du vil modtage som belønning.
Capture the Flag vil vende tilbage i slutningen af september for slagmark uge. Der er nye belønninger og en ny insignier, som spillere og guilds kan vinde. Disse insignier er splinterny og erstatter ikke turneringens pågældende insignier Hver måned, er du nødt til at give alt hvad du har til at forsvare og erobre slagmark uge insignier.
Vi vil gerne give jer et smugkig på nogle af de projekter, vi har i produktion lige nu.
Release 1.1.2’s største feature vil være det nye PvP rangeringssystem. Vi ønskede at lave systemet klarere og lettere at forstå, og vi tror, vi har opnået netop det. Fra nu af vil der være 10 rangs i stedet for 20, og der er nye emblemer og udstyr, som i kan låse op for. Belønningerne er flotte for alle grupper af spillere, og vi vil fortsætte med at lave nyt udstyr til PvP-systemet.
Snart vil i være i stand til at vinde rigtige penge i Pirate Storm! I vil være i stand til at finde dubloner i spillet, og for hver nymåne, vil vi vælge en heldig vinder, der kan veksle de dubloner som personen har indsamlet i spillet for rigtige penge. Spillere kan vinde op til 10.000 € eller det samme beløb i en anden valuta.
Vi forbereder også slagmark ugen for oktober, komplet med nye belønninger der kan låses op for med ørne medaljer eller mønter. Vær opmærksom: Pirate Dominion vil lave et comeback!
Der er meget mere, som vi har i værker, men vi ønsker at holde jer gættende! Vi synes, det er sjovere på den måde …
Må vindene naltid være i dine sejl og må du altid have massere af rom ombord!

Med venlig hilsen,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer's Letter - Release 1.1.1

Здравейте, Капитани!

Много ви благодарим за чудесните мнения, които изказахте по отношение на пуснатите от нас острови на гилдиите. Радваме се, че тази опция ви доставя толкова много удоволствие по време на игра. През последните две седмици вкарахме някои малки подобрения: например, вече можете да си закупите една застраховка, така че на гилдийните острови да не губите нито палубите си, нито златните си оръдия, ако корабът ви бъде потопен. Драстично намалихме и цената за поправка – тя вече ще струва маскимално навсякъде и за всички кораби 500 диаманти. Така ще можете по-евтино и по-бързо да се върнете отново в сраженията!
Получихме от вас много ценни мнения, за което искаме още веднъж да ви благодарим! Основната точка по отношение на критиката беше, че някои играчи се опитват посредством прехвърлянето си от една в друга гилдия да се сдобиват с повече предимства спрямо останалите. Целта на гилдиите е играчите от определена гилдия да работят заедно с цел да се класират и напреднат в играта, а не да си уговарят наградите или отбраната. Вече направихме някои стъпки в посока ограничаването на тези действия и сме на мнение, че гилдиите, които са по първите места в класирането, трябва да са там, защото наистина са го заслужили, както и че играчите им, трябва да получат заслужените си награди за усилията си!
Вече сте видели, че ъпдейта от Release 1.1.1 е онлайн. Преработихме прозореца за куестовете. Веднага щом приключите успешно даден куест, там ви се показва какво сте постигнали и какви награди ви очакват.
В края на септември ще отворим отново бойното поле "Каперско плаване" за седмицата за сражения. С нови награди и едно ново отличие, което самостоятелните играчи и гилдиите могат да спечелят. Отличието е напълно ново и няма да замени досегашното отличие за майстор на състезанията. Още по-интересно е, че отличията от изминалите седмиците на сражения ще трябва всеки месец да се защитават наново, т.е. да се доказвате, че наистина сте сред най-добрите!
Нека накратко се занимаем и с това, над което работим в момента.
Най-голямата опция от ъпдейта 1.1.2 е новата PvP-система с рангове. Целта ни беше да я направим възможно най-лесна и ясна, и смятаме, че успяхме. Има само още 10, вместо 20 ранга, нови отличия и ново въоръжение, което можете да активирате. Наградите са полезни за всички видове играчи, а ние и в бъдеще ще пускаме нови предмети за игра за PvP-сраженията.
Скоро в Pirate Storm ще можете да спечелите истински пари! В играта ще намирате т. нар. "дублони", а при всяко пълнолуние, ние ще изтегляме щастливците печеливши. Събраните от вас дублони, ще ви бъдат изплащани в реални пари – до 10.000 € или в съответната сума в друга валута.
Вече подготвяме седмицата за сражения през октомври, така че пиратите отново да станат господари на моретата – с нови награди както за орелските ордени, така и за монетите!
Имаме още много, над което раборим, но не би трябвало да ви издаваме всички изненади!
Нека попътният вятър издува платната ви, корабът ви плава в дълбоки води и имате достатъчно ром в трюмовете си!

Ваш Филип
September 22, 2012

Pirate Storm

Carta do produtor – Release 1.1.1

Ahoi capitães,

muito obrigado pelo ótimo feedback que recebemos até agora sobre as ilhas de guilda. Ficamos muito contentes em saber que vocês gostaram dessa feature. Nas últimas duas semanas, fizemos algumas pequenas melhorias no jogo. Uma delas, por exemplo, foi a introdução do seguro da guilda. Com esse seguro, vocês não perdem nem vidas de convés nem canhões-ouro ao serem afundados nas ilhas de guilda. Também reduzimos bastante o preço da reparação total – agora ela custa no máximo 500 diamantes em qualquer lugar e para qualquer navio. Assim vocês podem voltar pra batalha mais rápido e gastando menos!
O feedback de vocês foi de grande importância para nós, muito obrigado! Uma das principais críticas que recebemos foi a de que alguns jogadores têm tentado se dar bem pulando de uma guilda pra outra. O objetivo é que os jogadores de uma guilda trabalhem em equipe e lutem juntos por melhores colocações no ranking, e não que fiquem combinando distribuir as recompensas. Já tomamos e continuaremos tomando as medidas necessárias para atingirmos o seguinte objetivo: as melhores guildas chegaram ao topo porque mereceram e os jogadores que contribuíram para seu sucesso serão devidamente recompensados.
Como vocês já devem ter visto, o release 1.1.1 está online. Vocês vão ver que fizemos alterações na IU das missões. Agora sempre que vocês completarem uma missão, aparecerá uma janela informando as recompensas que ganharam.
No final de setembro, a semana do campo de batalha estará de volta com a “Viagem de corsário”, que terá novas recompensas e uma nova insígnia para os jogadores e as guildas. Trata-se de uma insígnia nova, que não substitui a do campeonato. Todo mês haverá uma insígnia diferente a ser defendida e conquistada na semana do campo de batalha.
Vejamos a seguir o que estamos produzindo no momento:
A grande feature da versão 1.1.2 será o novo sistema de classificação PvP. Queríamos simplificar o sistema, deixá-lo mais claro, e parece que conseguimos. Haverá apenas 10 patentes em vez de 20 e equipamentos novos a serem destravados. As recompensas são atraentes para todos os grupos de jogadores, e pretendemos criar outros equipamentos para o sistema PvP futuramente.
Em breve, sera possível ganhar dinheiro de verdade no Pirate Storm! No jogo, haverá Dublones a serem encontrados e, a cada lua nova, sortearemos um vencedor, que receberá os Dublones que tiver coletado em dinheiro de verdade – até 10.000 euros ou a quantia equivalente em outras moedas.
Também já estamos preparando a semana do campo de batalha de outubro – o “Domínio de pirata” voltará com novas recompensas a serem liberadas tanto com ordens de águia quanto com moedas.
Ainda há muitas outras coisas em andamento, mas temos que manter pelo menos algumas surpresinhas…
Que os ventos soprem sempre a seu favor!

Um abraço,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Ενημερωτικό δελτίο από τον παραγωγό - Έκδοση 1.1.1

Αχόη πειρατές,

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα μέχρι στιγμής σχόλια σας, σχετικά με τα νησιά των Σιναφιών. Χαιρόμαστε πολύ που σας άρεσε η νέα λειτουργία. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε κάποιες μικρές βελτιώσεις και έτσι μπορείτε για παράδειγμα να αγοράσετε την «Ασφάλιση Σιναφιού», έτσι ώστε να προφυλάξετε τα κανόνια που έχετε αγοράσει με χρυσό από μια πιθανή βύθιση κατά την παραμονή σας στο νησί. Επίσης μειώσαμε την τιμή για την ολική αποκατάσταση των καραβιών. Πλέον κοστίζει το ανώτερο 500 διαμάντια. Με αυτό τον τρόπο έχετε την δυνατότητα να κάνετε πιο οικονομικά τις απαιτούμενες επισκευές αλλά και να επιστρέψετε στην μάχη πιο γρήγορα!
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια σας! Ένα από τα θέματα που σας απασχολούν είναι η προσπάθεια μερικών παικτών να «ξεγελάσουν» τους μηχανισμούς των νησιών με την γρήγορη εναλλαγή μεταξύ αυτών. Σκοπός είναι η συνεργασία των παικτών ενός Σιναφιού, προκειμένου το Σινάφι τους να αποκτήσει μια καλή θέση στην λίστα κατάταξης και όχι η παραχώρηση ανταμοιβών και συμφωνίες για την διανομή των δώρων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να εισάγουμε τα απαραίτητα μέτρα και αλλαγές, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η ανάδειξη των καλύτερων Σιναφιών (αυτών που έφτασαν στις πρώτες θέσεις με την αξία τους) καθώς και η ανταμοιβή των παικτών που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία.
Όπως ίσως είδατε, αυτή την στιγμή είναι ζωντανή η έκδοση 1.1.1. Θα διαπιστώσετε ότι έχουμε κάνει επίσης κάποιες αλλαγές στην εμφάνιση των αποστολών. Από εδώ και στο εξής θα ενημερώνεστε με ένα μήνυμα κάθε φορά που θα ολοκληρώνετε με επιτυχία κάποια αποστολή, στο οποίο θα μπορείτε επίσης να δείτε τις αποδόσεις σας αλλά και τις ανταμοιβές που κερδίσατε.
Κατά τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα έχουμε το τουρνουά των Πεδίων Μάχης στο πεδίο «Πορεία Κουρσάρου», το οποίο θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Σας περιμένουν καινούριες ανταμοιβές αλλά και ένα καινούριο έμβλημα. Το έμβλημα αυτό δεν αντικαθιστά το έμβλημα του Πρωταθλήματος και θα πρέπει να το υπερασπίζεστε και να το κατακτάτε κάθε μήνα στην εβδομάδα των Πεδίων Μάχης.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που δουλεύουμε αυτή την στιγμή.
Η μεγάλη λειτουργία της επόμενης έκδοσης, 1.1.2, θα είναι ο καινούριος PvP μηχανισμός κατάταξης. Θέλαμε να τον απλοποιήσουμε και να τον κάνουμε πιο ξεκάθαρο και πιστεύουμε ότι το έχουμε καταφέρει. Πλέον θα υπάρχουν 10 αντί για 20 θέσεις, καινούρια διακριτικά καθώς και αντικείμενα εξοπλισμού που θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε. Οι ανταμοιβές θα είναι πολύ δελεαστικές για όλους και μελλοντικά σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε περισσότερα αντικείμενα εξοπλισμού για τον PvP μηχανισμό.
Πολύ σύντομα θα έχετε την δυνατότητα να κερδίσετε πραγματικά λεφτά στο Pirate Storm! Μελλοντικά θα μπορείτε να βρίσκετε στο παιχνίδι Δουβλόνια και σε κάθε νέα σελήνη θα κληρώνουμε έναν νικητή, ο οποίος θα κερδίζει το συνολικό πόσο Δουβλονιών του σε πραγματικά λεφτά. Αυτό σημαίνει μέχρι και 10.000 €.
Επίσης προετοιμάζουμε την εβδομάδα των Πεδίων Μάχης για τον Οκτώβριο, η οποία θα περιέχει καινούριες ανταμοιβές, που θα ξεκλειδώνονται με Παράσημα Αετού αλλά και με νομίσματα.
Φυσικά δουλεύουμε και δημιουργούμε συνεχώς καινούριες λειτουργίες, αλλά ας κρατήσουμε και κάτι για έκπληξη!
Ώρα καλή στην πρύμνη σας και αέρα στα πανιά σας!

Φιλικά

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Lettre du producteur – release 1.1.1

Ohé, capitaines au long cours !

Un grand merci pour toutes les remarques positives que nous avons reçues au sujet des îles de guilde ! Nous sommes heureux que la fonction vous plaise. Nous avons procédé à quelques améliorations sur ces îles ces deux dernières semaines. Par exemple, vous pouvez maintenant acheter une assurance afin qu’en cas de naufrage sur l’île de guilde, vous ne perdiez pas de vie de pont ni de canons achetés avec de l’or. Ou encore : le prix pour la réparation complète a été drastiquement revu à la baisse. Une remise à neuf ne vous coûtera plus jamais plus de 500 diamants, quel que soit le navire. Vous pouvez ainsi faire réparer plus vite et pour moins cher votre bâtiment et repartir au cœur du combat le cœur vaillant !
Vous nous avez fait passer de très bonnes remarques afin que nous améliorions la fonction. L’une des remarques qui revenait le plus souvent était que quelques joueurs tentaient, en changeant rapidement et souvent de guilde, de faire sauter la mécanique sur laquelle repose la fonction des îles de guilde. Le but est, en effet, que les joueurs d’une guilde coopèrent pour monter petit à petit dans le classement, et non qu’ils se pistonnent pour recevoir les récompenses et s’entendent pour le partage. Nous avons déjà pris les mesures qui s’imposaient pour ce problème et nous continuerons de le faire à l’avenir afin que la fonction garde son authenticité et que les meilleures guildes soient en haut du classement, parce qu’elles le méritent et non grâce à des moyens détournés. Les joueurs ayant contribué à ce succès seront récompensés.
Comme vous l’avez lu, la release 1.1.1 est en ligne. Nous avons modifié l’interface utilisateur des quêtes. Lorsque vous terminez une quête, vous recevez un message en jeu indiquant ce que vous avez accompli et la récompense que vous recevez pour cet exploit.
Le parcours des corsaires revient fin septembre lors de la semaine du champ de bataille, avec de nouvelles récompenses et une nouvelle décoration que les joueurs et les guildes peuvent gagner. Cette nouvelle décoration ne remplace pas l’insigne de championnat, au contraire ! La décoration des semaines du champ de bataille doit être défendu âprement et gagné de nouveau chaque mois !
Jetons à présent un coup d’œil dans les coulisses de la production.
La grande nouveauté de la release 1.1.2 sera le nouveau système de classement PvP. Nous voulions simplifier et clarifier le système, et je crois que nous avons réussi. Il n’y a plus que 10 rangs au lieu de 20, il y a de nouvelles distinctions et enfin de nouveaux équipements que vous pouvez débloquer. Nous avons aussi rendu les récompenses plus intéressantes pour tous les groupes de joueurs et nous allons générer d’autres articles d’équipement pour le système PvP.
Vous allez bientôt pouvoir gagner de l’argent en jouant à Pirate Storm ! Dans le jeu, vous allez trouver des doublons. Toutes les nouvelles lunes, un heureux gagnant est tiré au sort et il reçoit le montant de ses doublons en argent réel : jusqu’à 10 000 euros (ou montant correspondant dans une autre devise).
Nous sommes déjà dans la préparation de la semaine du champ de bataille pour le mois d’octobre. Le règne pirate est de retour, avec de nouvelles récompenses que vous pourrez débloquer avec vos insignes ou avec des titres de l’aigle.
Nous avons bien sûr d’autres dossiers en cours, mais il faut bien vous garder quelques surprises !
Qu’Éole souffle dans vos voiles et que vous jetiez l’ancre en territoire ami !

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Producer hírlevele - Release 1.1.1

Jó szelet, Kapitányok!

Köszönjük a rengeteg visszajelzést, amelyet a klánszigetekkel kapcsolatban küldtetek. Nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik nektek az új játékelem! Az utóbbi két hétben beillesztettünk még pár kisebb fejlesztést, például most már megvásárolhattok egy klánbiztosítást, amelynek hatására megóvhatjátok a fedélzeten levő kalózok életét és nem veszítetitek el az arany ágyúkat, ha a klánszigetnél süllyesztenek el benneteket. Ezen kívül jelentősen csökkentettük a teljes javítás árát, most már maximum – és minden hajónál – legfeljebb 500 gyémánt lehet. Így most már sokkal gyorsabban és teljesen ép hajóval térhettek vissza az izgalmas csatákba!
A visszajelzéseitek nagyon értékesek és fontosak voltak, még egyszer köszönjük. Az egyik legfontosabb és leggyakrabban említett pont az volt, hogy a rendszer lehetővé tette, hogy egyes játékosok ki-be járjanak a klánokból és így szedjék össze a különböző értékes felszereléseket. Pedig az egész rendszer célja az volt, hogy a játékosok együttműködjenek, összefogjanak, közösen szórakozzanak a játékban és együtt vívjanak ki egyre magasabb rangot a ranglistában. Már meg is tettünk pár lépést ennek érdekében és a jövőben is tervezünk továbbiakat, hogy elérjük a célt: a legjobb klánok kerüljenek az első helyekre, éspedig azért, mert megérdemelték és a játékosok, akiknek a klán a sikert köszönheti, kapják meg méltó jutalmukat.
Ahogy észrevehettétek, a Release 1.1.1 már online került. Látjátok majd, hogy kissé átalakítottuk a küldetések felhasználói felületét. Mindig amikor sikeresen befejezetek egy feladatot, egy külön ablakban megjelenik majd, hogy mit teljesítettetek és milyen jutalmat kaptatok érte.
Szeptember végén visszatér a „Fosztogató út” helyszín a csatamező hetének keretében, új jutalmakkal és egy új kitüntetéssel, amelyet játékosok és klánok is megszerezhetnek. Ez egy teljesen új kitüntetés, nem helyettesíti tehát az Ötök versenyén megszerzett kitüntetéseket. A csatamezők hetének kitüntetését minden hónapban újra meg lehet majd szerezni és mindig újra ki fogjuk osztani.
Most pedig vessünk egy pillantást arra, hogy min dolgozik éppen a csapat.
A Release 1.1.2 legnagyobb újdonsága az új PvP rangrendszer lesz. Egyszerűbbé és átláthatóbbá akartuk tenni a rendszert, és úgy érezzük, hogy sikerült is. Most már 20 rang helyett csak 10 van, viszont új rangjelzések és új felszerelési tárgyak érkeznek majd, amelyekhez fokozatosan megszerezhetitek a hozzáférést. A jutalmak minden játékostípus számára vonzóak és a jövőben még további felszereléseket viszünk majd a PvP rendszerbe.
Hamarosan valós pénzt is nyerhettek a Pirate Stormban! A játék során hamarosan dublonokat (arany pénzérméket) gyűjthettek és minden újholdkor kisorsoljuk a szerencsés győztest, aki megkapja az összegyűjtött dublonjait valós pénzben kifizetve. A nyeremény felső határa 10.000,- euró (vagy annak megfelelő összeg az adott ország pénznemében).
Már dolgozunk az októberi csatamező héten is, amikor a „Kalózuralom” terület tér majd vissza, természetesen vadonatúj jutalmakkal, amelyeket sólyommedálokkal vagy érmekkel szerezhettek meg.
Ezeken kívül még egy sor fejlesztésen dolgozunk, de most nem árulok el többet, hadd maradjon valami meglepetés a következő hírlevélre is!
Kívánok mindig erős szelet a vitorlákba, nyugodt tengert és elegendő rumot a legénységnek!

Üdvözlettel

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Newsletter del producer – Aggiornamento 1.1.1

Salve comandanti corsari,

mille grazie per i riscontri che abbiamo ricevuto sulle isole delle gilde. Siamo molto contenti che questa novità vi piaccia e nelle due ultime settimane abbiamo già lanciato un paio di ottimizzazioni: ad esempio ora potete comprare un’assicurazione che, in caso di affondamento nel mare delle isole delle gilde, non vi faccia perdere una vita del ponte né i cannoni comprati con oro. Inoltre abbiamo ridotto drasticamente il prezzo per la rigenerazione completa che ora costa al massimo 500 diamanti, dappertutto e per tutte le navi. In questo modo potete riprendere il combattimento in fretta e a buon mercato con la nave completamente ripristinata.
Ancora grazie per i vostri riscontri: una delle critiche frequenti è che alcuni giocatori cercano di mandare in crisi la meccanica di base saltando rapidamente da una gilda all’altra. Il nostro obiettivo è che i giocatori collaborino in una gilda lottando per un buon piazzamento in classifica e non quello di assegnarsi ricompense a vicenda accordandosi sulla ripartizione. Abbiamo già fatto qualcosa e prenderemo altre misure per raggiungere il nostro obiettivo: le gilde migliori devono risultare in testa alla classifica essendoselo meritato e i giocatori che hanno contribuito a questo successo saranno premiati.
Come avrete notato, l’aggiornamento 1.1.1 è stato lanciato online. Avrete anche costatato che abbiamo modificato il riquadro delle quest: quando ne completate una, vi informerà sui risultati ottenuti e sulla ricompensa ricevuta.
Alla fine di settembre tornerà l’Arrembaggio come settimana aree di battaglia, con nuove ricompense e un distintivo che giocatori e gilde potranno guadagnarsi. Questo distintivo delle aree di battaglie è nuovo e sostituisce quello del Campionato delle 5 migliori, inoltre ogni mese occorre difenderlo e/o conquistarlo.
Infine un’occhiata a quello che abbiamo in cantiere.
La più grossa novità dell’aggiornamento1.1.2 sarà un nuovo sistema di ranghi PvP. Volevamo renderlo più semplice e chiaro e crediamo di esserci riusciti. Anziché 20 ranghi ve ne saranno solo 10, con nuovi distintivi di rango e finalmente nuovi equipaggiamenti che potrete sbloccare. Le ricompense saranno interessanti per tutti i gruppi di giocatori e in futuro creeremo altri equipaggiamenti per il sistema PvP.
Prossimamente su Pirate Storm potrete vincere denaro vero! Nel gioco troverete i Dobloni e in ogni notte di luna nuova estrarremo a sorte il fortunato giocatore che incasserà i Dobloni raccolti convertiti in denaro reale: fino a 10.000 € o importi corrispondenti in altre valute.
Stiamo già preparando la settimana aree di battaglia di ottobre e tornerà il Dominio dei pirati, con nuove ricompense sbloccabili sia con i titoli aquila sia con le monete.
Vi sono ovviamente altre cose a cui stiamo lavorando, ma un paio di sorprese ve le vogliamo lasciare.
Vi auguriamo vento in poppa, acqua sempre sufficiente sotto la chiglia e abbastanza rum in cambusa!

Il vostro

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Produserbrev – Oppdatering 1.1.1

Ohoi kapteiner!

Tusen takk for all tilbakemelding dere gav rundt guildøyene. Vi er virkelig stolte over at dere likte denne nye funksjonen så bra. I de siste to ukene, har vi introdusert noen små forbedringer, som f.eks. forsikringen du kan ha mot å bli senket rundt guildøyer, for å ikke miste liv på dekk og gullkanoner. Vi reduserte også drastisk på prisen for full restaurering, som nå koster maksimalt 500 diamanter og er tilgjengelig for alle kart og skip. Nå kan du dra tilbake i kampen med fullt liv både raskere og billigere.
Flere av dere har klaget på at noen spillere hopper fra den ene guilden til den andre, for å finne en måte å lure grunnprinsippene i spillet. Målet er å ha guildmedlemmer som jobber sammen for et felles mål, f.eks. tjene inn rangeringer. Målet er ikke at folk skal bli med i guilder for å oppnå belønninger som er tenkt til trofaste guildmedlemer. Faktisk skal det ikke være slik at guildmedlemmene må krangle over hvordan de deler belønningene. Vi har allerede gjort noen ting for å forårsake disse situasjonene og sikre at guildens mest trofaste medlemmer mottar det de har fortjent i sine stillinger, dessuten vil vi fortsette å legge til ytterligere restriksjoner rundt dette. Vi vil også sørge for at alle trofaste guildmedlemmer blir riktig belønnet.
Jeg regner med at dere har lagt merke til at oppdatering 1.1.1 allerede er lansert. Forhåpentligvis har dere også lagt merke til at vi har oppgradert oppdrags-UI’en. Når dere nå fullfører et oppdrag, vil en visning komme frem og vise deg hva du har oppnådd og hva du mottar i belønning.
Fang Flagget vil returnere under kampområde-uken i slutten av september. Det vil være nye belønninger og nye anerkjennelser spillerne og guildene kan vinne. Anerkjennelsene er helt nye og erstatter ikke turneringsanerkjennelser. Hver måned, må du kjempe for å forsvare dine anerkjennelser under kampområde-uken.
Vi ønsker nå å gi dere litt forhåndsinformasjon på hvilke prosjekter vi jobber med for øyeblikket.
Den største nye funksjonen i oppdatering 1.1.2, vil være det nye PvP-rangeringssystemet. Vi ønsket å lage systemet klarere og enklere å forstå. Vi tror vi nå har klart dette. Fra og med lanseringen av denne funksjonen, vil det være 10 rangeringer istedenfor 20 og det vil komme nye merker og utstyr du kan frigjøre. Belønningene er veldig gode til både grupper og spillere og vi vil fortsette å skape nytt utstyr for PvP-systemet.
Snart vil dere også motta muligheten til å vinne ekte penger i Pirate Storm! Dere kan finne dubloner i spillet og ved hver fullmåne, vil vi velge ut en heldig vinner. Denne spilleren får veksle dublonene innsamlet i spillet til ekte penger. Spillerne kan vinne opptil €10.000 eller samme verdi i en annen valuta.
Vi forbereder også kampområde-uken for oktober. Denne uken vil også inneholde helt nye belønninger som kan frigjøres med ørneordener eller mynter. Vær oppmerksom på at Piratherredømme vil gjøre en liten tilbakekomst!
Vi jobber med mye mer for tiden, men dere får prøve å gjette videre om hva det kan være! Vi tror uansett det kommer til bli vel mottatt...
Må vinden føre skipets seil mot gull og grønne skoger, måtte skipet renne over med rom til alle pirater!

Med vennlig hilsen,

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Carta do produtor - Release 1.1.1

Ahoi capitães,

Muito obrigado pelo fantástico feedback que nos deram em relação às ilhas de guilda. Ficamos muito contentes em saber que estão a gostar da nova função. Nas últimas duas semanas, introduzimos umas pequenas correcções. Agora, por exemplo, podem comprar um seguro salvando, desta forma, vidas no convés ou canhões de ouro nas ilhas da guilda em caso de afundamento. E nós também reduzimos drasticamente os custos pela reparação completa. A partir de agora, a reparação custa, no máximo, 500 diamantes para todos os navios e em qualquer parte. Assim, podem regressar à batalha mais rapidamente, mais de forma mais barata e com o navio completamente reparado!
Deram-nos um feedback muito valioso, muito obrigado! Criticaram que alguns jogadores tentavam enganar a mecânica básica do jogo com a troca repentina de guildas. O objectivo de uma guilda é jogar em conjunto e conseguir um lugar na lista de classificação e não de decidir antes como as recompensas vão ser repartidas. A partir de agora vamos introduzir as medidas e alterações necessárias para conseguirmos que as melhores guildas continuem no topo porque mereceram o seu lugar e os jogadores, que participaram nesta vitória, sejam recompensados por isso.
Como viram, a release 1.1.1 está live. Vão ver que nós também remodelamos a interface do utilizador nas missões. Sempre quando concluírem uma missão com sucesso, vai aparecer uma janela onde poderão ver o que conseguiram e que recompensas vão receber.
Finais de Setembro, a Viagem de corsário volta como semana do campo de batalha. Volta com novas recompensas e uma nova Insignia que os jogadores e guildas podem ganhar. Esta Insignia é nova e não substitui a Insignia do campeonato. Antes pelo contrário, esta Insignia da semana do campo de batalha tem de ser conquistada e defendida de novo todos os meses.
Vamos dar uma vista de olhos no que estamos agora a produzir.
A maior função de 1.1.2 vai ser o novo sistema de classificação de PvP. Queremos simplificar o sistema, o que conseguimos, a nosso ver. Agora só temos 10 posições em vez de 20, temos novas patentes e, finalmente, novo equipamento que pode ser desbloqueado. As recompensas são atraentes para todos os tipos de jogadores – e, no futuro, vamos implementar mais equipamento para o sistema de PvP.
Em breve podem ganhar ouro verdadeiro no Pirate Storm! No jogo vão encontrar dobrões e sempre, na lua nova, vamos premiar um jogador que receberá o valor dos seus dobrões recolhidos em dinheiro real – até 10.000 euros ou a respectiva quantidade noutras moedas.
Também estamos a preparar a semana do campo de batalha para o Outubro – o domínio de pirata vai regressar – com novas recompensas que podem ser activadas com medalhas de águia ou moedas.
Estamos a trabalhar em muitas outras coisas, mas também queremos guardar algumas surpresas.
Quem haja sempre vento para as vossas velas e rum no armazém!

Um abraço

Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Prodüktörün Mektubu - Sürüm 1.1.1

Ahoi Kaptanlar,

Birlik adalarıyla ilgili görüşleriniz için çok teşekkürler. Bu özelliği eğlenceli bulduğunuza çok sevindik. Son iki hafta boyunca birkaç küçük iyileştirme yaptık. Örneğin, artık birlik adalarında batırıldığınızda güverte hayatınızı ve altın topları kaybetmemek için sigorta satın alabilirsiniz. Komple yenilemenin fiyatını da çok düşürdük, artık her yerde bütün gemiler için maksimum 500 Elmas tutacak. Böylece, mücadeleye daha hızlı ve daha ucuza geri dönebileceksiniz!
Bazı oyuncuların hızla birlik değiştirerek oyun mekaniğini bozduğunu iletmiştiniz. Hedefimiz birlik oyuncularının birlikte çalışması ve sıralamadaki derecelerini iyileştirmeleri. Ödüllerin dağıtımı konusunu kendi aralarında halletmeleri değil. Bunun için gerekli önlemleri almaya ve değişiklikler yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde, gerçekten en iyi olan birliklerin listenin yukarısında yerini almasını ve bu başarıya katkıda bulunan oyuncuların ödüllendirilmesini sağlayacağız.
Gördüğünüz üzere, Sürüm 1.1.1 online oldu. Görev arayüzünü de yeniden düzenlediğimizi göreceksiniz. Görevleri başarıyla tamamladığınızda, bir pencerede neyi başardığınızı ve hangi ödülü aldığınızı göreceksiniz.
Eylül sonundaki muharebe alanı haftasında „Sancağı Ele Geçir“ yeni ödüller ve nişanlarla geri dönecek. Bu yeni bir rozet, yani şampiyona rozetinin yerine geçmeyecek. Muharebe alanı rozetinin her ay yeniden savunulması ve alınması gerekecek.
Şu anda üzerinde çalıştığımız şeylere kısaca bir göz atalım:
Sürüm 1.1.2’nin en büyük özelliği yeni PvP rütbe sistemi olacak. Sistemi basit ve anlaşılır hale getirmeyi başardık. Artık 20 yerine 10 rütbe, yeni rütbe nişanları ve etkinleştirebileceğiniz donanımlar var. Ödüller bütün oyuncu grupları için ilgi çekici ve gelecekte PvP sistemi için daha fazla donanım oluşturacağız.
Yakında Pirate Storm’da gerçek para kazanabileceksiniz! Oyunda Dublon’lar bulacaksınız ve her yeniayda çekilişle belirlenecek şanslı kişi topladığı Dublon’ları gerçek para olarak (maksimum 10.000 Euro) veya ilgili miktarı başka bir para birimiyle alacak.
Ekim ayı için de muharebe alanı haftasını hazırlıyoruz. „Korsan hakimiyeti“ yeni ödüllerle geri dönecek.
Daha üzerinde çalıştığımız başka pek çok şey var, ama onlar da sürpriz olsun.
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun!

Selamlar,
Philip
September 22, 2012

Pirate Storm

Hi Captains

Tomorrow (Saturday, September 22nd) we will have our next Deep Sea Diver event starting at 0:00 and ending at 23:59 (local server time).

Happy diving! :)
September 21, 2012

Pirate Storm

Ahoi Captains

Thanks for your feedback on our release 1.1.1.

We know that some of you see only a few issues covered and we agree with that.

We have designed more changes and now that we can oversee better when we are ready we are happy to let you know what will change regarding the guild islands.

The next guild update is planned to go live early next week.

The changes include:

- Invisibility
All invisibility buffs (silent running, bermuda light) will be cancelled when players enter the guild island map

- Invasion End Screen
After an invasion battle we will show an invasion end screen like the ones you know from arena and battlegrounds

- Pushing Protection
Some guilds try to abuse the system by attacking each other and letting the allied guild win to get "free" points.
In the future the attacker wins raid points when his invasion is successful and the defender will lose those raid points. Defenders won't be able to go below zero raid points.
The Raid Points will still be based on the fortress but the system is changed so the higher level the fortress the less points it gives. This will encourage guilds to build a strong defense.

- Guild Hopping Protection
When players leave a guild they will not be able to join another guild (even their old one) for 48 hours.
This lockout will be adjusted if necessary. We have heard suggestions from the community asking for a 7 day lockout but we do not want to punish new players who need a few more tries to find the perfect guild for them.

- Crafting
When players want to craft something on the guild island's workshop the current raid points of the guild are checked. The guild needs as many current raid points as were needed to buy the blueprint for crafting orders to start. This is to prevent players abusing the system by hopping to another guild, buying the blueprint and hopping back to craft the items.

- Parley
Guilds will be able to cancel Parley as long as they have a fortress at level 1 or higher.

- Rewards
All guild island rewards (including ammunition) will be covered by the "join before the 15th of the month" rule.

Since these changes will affect the honorable guilds as well and it is our fault that we left loopholes in the system we will be unlocking the guild deck until the end of the month.
That means that every player, regardless of level, guild or guild ranking will able to buy the guild deck until September 30th.

After that the raid ranking system will follow the designed mechanic.

Please accept our apologies for not considering the "creativity" of some of our players enough.

We hope you understand why we need to make those changes.

We are looking forward to hear what you think about our ideas.

See you in Pirate Storm!
September 20, 2012

Pirate Storm

Ahoi Pirates!

We've just released version 1.1.1 of our game. These are the changes:

Improvement: Guild members who have been members of a guild since the 15th of the previous month can now purchase the guild deck.
Improvement: Guild insurance, insurance that protects the life of your deck, your gold cannons and harpoon launchers on the guild islands.
Improvement: Players will now receive a message when one of the guilds they belong to is being attacked.
Improvement: Restoring diamonds now costs a maximum of 500 diamonds for all ships.
Update: 10 Pounders – starting now, you can purchase new cannons from merchants.
Bug fix: An error has been fixed that was prohibiting repairs when players used rockets.
Improvement: Diamond repair is now costs less.
Bug fix: An error was fixed that was preventing players from having used items in the preparation phase of arena matches.
Improvement: Players will now receive a message when they have successfully completed a quest, which also states what they’ll receive as a reward.
Bug fix: An error was fixed that allowed players to use the Bermuda Light in spite of having been hit by rockets.
Bug fix: An error was fixed that was causing the target selection to remain on the screen, even though the target was no longer in sight.
Bug fix: Some translation mistakes have been corrected.
Improvement: We improved the path finding of the ships. They now have less trouble finding the shortest way around the island (we took away the rum from the helmsman ;) ) and we will continue to improve the path finding in future releases.
Improvement: We implemented a new icon in the shop for the battlefield insurance.
September 19, 2012

Pirate Storm

Happy Talk Like A Pirate Day! :) September 19, 2012

Pirate Storm

TLAP Day

Redo för lite äkta piratsnack?

Ohoj pirater!

Nu är det återigen dags för Talk Like a Pirate Day. Ta chansen att snacka som den hjärtlösa, romstinkande sjöbjörn du är och låta din saltstänkta rappakalja eka mellan kusterna! Men självklart är inte språket det enda som är speciellt med detta event.

Nej, för det kommer nämligen också att finnas en bonuskarta att sänka krokarna i! Här får du visa din vapenskicklighet mot blodtörstiga fiendepirater. Avfyra dina kanoner, kämpa ner allt motstånd och drabba samman med två fiendebossar som mer än gärna skickar dig till havets botten! Förbered dig väl!

Som belöning väntar massor av erfarenhet, diamanter och helt unik Yarr-ammunition. Och du kan självklart spela bonuskartan precis hur många gånger du vill. Och coolast av allt: Chatten lägger till ”harr”, ”yarr” eller ”arr” i slutet av alla dina inlägg. Precis som det ska vara, arr!

Kampen börjar 18 september! Missa inte den här chansen att vinna diamanter, ammunition och erfarenhet under Talk Like a Pirate Day!
September 18, 2012

Pirate Storm

Ben jij wel een echte piraat?

Ahoy piraten,
Het is weer zover, maak je borst maar nat voor de tweede editie van de „Talk like a Pirate Day“. Eindelijk kun je nu weer naar hartelust als een piraat praten … met alle vreemde geluiden die daarbij horen! Maar tijdens dit event gaat het er natuurlijk niet alleen om hoe jullie gebekt zijn!
Want er is ook een speciale bonuskaart! Daarop zul je moeten laten zien dat je dapper genoeg bent om al die vijandelijke schepen te kelderen … en dat je dus een beetje lekker met je kanonnen om kunt gaan. Oefen maar goed want als je straks de twee nieuwe eindbazen tegenkomt, zul je wel heel wat in huis moeten hebben … anders word je voordat je het weet naar de eewige jachtvelden gestuurd. Maak je borst dus maar nat!
Als beloning staan je een vette lading ervaring, diamanten en onze speciale yarr-munitie te wachten … daarmee kun je op de bonuskaarten, twee keer zoveel schade bij je tegenstander veroorzaken! En natuurlijk mag je de bonuskaart zo vaak spelen als je maar zelf wilt! En om het extra gezellig te maken, hangen we op de chat zomaar eens een leuk haarr, yaarr of arrr aan jullie zinnen. Een piraat zingt nou eenmaal zoals hij gebekt is, harr!
Het gevecht begint op 18 september. Doe dus mee mee bij onze „Talk like a Pirate Day“ en scoor lekker veel diamanten, munitie, ervaring … en beleef een piratendag zoals je die alleen van oude verhalen kent!
September 18, 2012

Pirate Storm

Korsanlar gibi konuşma zamanı!

Ahoi Korsanlar!

“Talk like a Pirate Day” başlıyor. Sonunda gerçek bir korsan gibi konuşabileceksiniz! Bu etkinliğin tek özelliği bu değil tabii ki!

Çok özel bir bonus haritası da olacak! Bu haritada düşman gemileri karşısında kendinizi kanıtlamanız ve toplarınızı kullanabildiğinizi göstermeniz gerekecek. En sonunda iki boss rakibi sizi alt etmek için üzerinize gelince kendinizi göstermek zorunda kalacaksınız. Büyük bir zorluğa ve heyecana hazır olun!

Ödül olarak çok fazla tecrübe, elmas ve bonus haritasında rakiplere iki kat hasar veren özel Yarr cephanemiz sizi bekliyor. Bonus haritasını istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz! Ayrıca, ortama biraz renk katmak için çet bölümünde cümlelerinizin sonuna hep rastgele Haarr, Yaarr veya Arrr ünlemi eklenecek.

Mücadele 18 Eylül’de başlayacak. Talk like a Pirate Day’a katılıp elmasları, cephaneleri ve tecrübeyi kapın ve bu günün tadını çıkarın!
September 18, 2012

Pirate Storm

Teraz to bude pirátske!

Ahoj piráti!

A je to tu opäť: Talk like-pirátsky deň začína druhý rok. Konečne môžete opäť do ľubovôle hovoriť ako piráti, so všetkým čo k tomu patrí! Samozrejme, pirátsky jazyk nie je jediná špecialita v tejto akcii!

Pretože sú tu aj špeciálne bonusové mapy! Na týchto mapách musíte dokázať, že viete narábať s delami, ktorých máte na palubách požehnane. Maximálnu šikovnosť musíte preukázať na konci, kde na vás čakajú hneď dvaja nepriateľskí bossovia a sú odhodlaní vás poslať na dno morské. Takže sa pripravte na boje poriadne!

Ako odmena čaká na vás poriadna dávka skúseností, diamanty a naša špeciálna yarr-munícia, ktorá spôsobí súperom na bonusových mapách dvojnásobné škody! A samozrejme, bonusové mapy môžete opakovať toľkokrát, koľko sa vám len chce! Aby sme trocha uvoľnili bojové napätie, v našom chate sa náhodným spôsobom bude vo vašich vetách objavovať pirátske haarr, yaarr alebo arrr. Tak to predsa musí byť, harr!

Bitka začína 18. septembra. Takže sa na náš Talk like–pirátsky deň pripravte a získajte v bojoch diamanty, muníciu, skúsenosti a zažite pravý pirátsky deň!
September 18, 2012

Pirate Storm

А теперь попиратствуем!

Ахой, пираты!

Долгожданное продолжение! Акция Talk like a Pirate Day (TLAP-Day) переходит на второй сезон. Снова можно потешиться разговорами пиратов, со всеми этими их «Хаарр» и «Йаарр» - куда же без них! Но, конечно же, разговоры в нашем деле не главное!

Ведь есть еще специальная бонусная карта! На ней вы можете в вашем противостоянии с вражескими кораблями показать, умеете ли вы управляться с парусами и пушками. Если решитесь, вам предстоит постоять за себя, потому что два ваших главных противника только и ждут, чтобы отправить вас на дно. Заряжайте орудия и готовьте абордажные сабли!

В качестве награды вас ожидает огромное количество опыта, бриллианты и особые ядра «Йо-хо-хо», которые на бонусной карте наносят противнику двойной урон! И, конечно же, вы сможете проходить бонусную карту так часто, как захотите! А чтобы расслабиться, можно вставлять в свои сообщения в чате все эти прикольные «Хаарр», «Йо-хо-хо» или «Аррр». Да будет так, хаарр!

Битва начинается 18 сентября. Так что присоединяйтесь к акции Talk like a Pirate Day и получайте бриллианты, боеприпасы, опыт и проживите этот пиратский день как подобает настоящей грозе морей!
September 18, 2012

Pirate Storm

Vorbim piratereşte!

Ahoi, piraţi!

A sosit vremea pentru Talk like a Pirate Day, ziua în care limba piraterească este onorată. Desigur, limba nu este singura trăsătură specială a acestui event!

Toţi piraţii vor naviga pe o hartă bonus specială! Pe această hartă, trebuie să luptaţi împotriva navelor inamice și să arătaţi că știţi cum se trage cu tunul. La sfârșitul hărții, doi adversari Boss vă așteaptă și încearcă să vă trimită să putreziţi pe fundul mării. Veniţi-le de hac!

Ca întotdeauna, vă aşteaptă recompense generoase! Câştigaţi experiență, diamante și munițiille Yarr, care cauzează daune de dpouă ori mai multe pe harta bonus. Puteţi juca pe harta bonus cât de des doriți.De asemena, veţi primi pe chat mesaje aleatorii, cum ar fi: "Yaarr", "Arrr" sau "Haarr!"

Lupta începe pe 18 septembrie. Participaţi la Talk like a Pirate Day și câștigaţi diamante, experiență și munițiile necesare pentru o zi de succes în marea Pirate Storm!
September 18, 2012

Pirate Storm

Vamos entrar num clima de pirata!

Ahoi e aaarr, piratas!

Chegou a hora. Vamos comemorar o Dia do fala como um pirata pela segunda vez. Finalmente que se pode falar assim como falam os piratas, com todos os “aaarrs” e “yaaarrs”! É claro que a língua não é o único especial neste evento!

Além disso, vamos ter um mapa de bónus especial! Neste mapa têm de enfrentar navios inimigos e mostrar que sabem lidar com os vossos canhões. O maior desafio esperará por vos no final quando se apresentarão dois adversários Boss que vão querer acabar convosco. Preparem-se para muita emoção!

Como recompensa podem ganhar muita experiência, diamantes e a nossa munição de Yarr especial que causa o dobro de dano sobre o adversário no mapa bónus! É claro que podem jogar o mapa bónus as vezes que quiserem! Para animar um pouco coisa, será acrescentado aleatoriamente um “Haarr”, “Yaarr” ou “Arrr” à vossa conversa no chat. É assim que tem de ser, aarrr!

A batalha começa dia 18 de Setembro. Portanto, participem no nosso Dia do fala como um pirata e adquiram diamantes, munição, experiência e escrevam história de pirata!
September 18, 2012

Pirate Storm

Nå blir det piratliv her!

Ohoi og harr pirater!

Tiden er kommet. Talk like a Pirate Day kjøres atter en gang, etter fjorårets start. Endelig kan vi prate som noen hjerteløse pirater, med alle Arrer og Yarrer, skal vi høres i alle havner!
Selvfølgelig er ikke språket det eneste spesielle under denne eventen!

Det vil nemlig være et spesielt bonuskart tilgjengelig også! Her må du bevise dine evner mot de fiendtlige piratskipene og virkelig vise våpenhendighet! Du må virkelig vise dine beste ferdigheter, for i slutten vil det vente to bossfiender. Disse to vil gjøre alt for å ta deg av dage, derfor bør du forberede deg godt!

I belønning venter det deg masser av erfaring, diamanter og vår spesielle Yarr-ammunisjon, som vil gjøre dobbel skade på fienden i bonuskartet! Og jarr, bonuskartet kan dere gjøre så mange ganger dere vil! Det kuleste: Chaten vil automatisk utdele Harr, Yaarr eller Arr i slutten av setningene dere skriver der. Det må bare oppleves, Harr!

Kampene begynner den 18. september. Så kast deg ut i vår Talk like a Pirate Day og dra ombord dine diamanter, ammunisjon, erfaring og opplev en piratdag tatt rett utav historieboken!
September 18, 2012

Pirate Storm

Il sangue pirata bolle nelle vene!

Ciao pirati!

Ci siamo, ha inizio la seconda edizione del Talk Like a Pirate Day e finalmente i pirati potranno parlare la loro lingua senza restrizioni, cioè quella dei loro cannoni!

In questo evento, infatti, c’è una mappa bonus speciale in cui dovrete affrontare le navi nemiche sparandogli addosso tutto quello che potete! Infine occorrerà anche una certa bravura quando due nemici Boss faranno di tutto per mandarvi ai pesci. Preparatevi al peggio!

Come ricompensa, naturalmente, vi attendono tanta esperienza, diamanti e le speciali palle Yarr che, sulla mappa bonus, causano danni doppi! Ovviamente potete tornare sulla mappa bonus quante volte vorrete e, per rendere il tutto più realistico, nella chat verranno aggiunti ai vostri messaggi diversi gridi d’arrembaggio internazionali!

L’evento ha luogo il 18 settembre: partecipate anche voi alle battaglie del Talk Like a Pirate-Day e incassate alla grande diamanti, munizioni ed esperienza vivendo un memorabile giorno corsaro!
September 18, 2012

Pirate Storm

Ízig-vérig kalóz vagy?

Jó szelet és természetesen harrr, Kalózok!

Idén mi is megünnepeljük a nemzetközi „talk like a pirat” napot! Ma egész nap annyit höröghettek és moroghattok, amennyi csak belétek fér, egy a lényeg: beszéljetek úgy, mint az igazi kalózok (esetleg egy nagy hordó rum benyakalása után)! De azért persze nem csak a beszéd lesz a fontos ezen a különleges eseményen!

Természetesen érkezik egy speciális bónusztérkép, amelyeken ellenséges hajók támadásaival szemben kell helytállnotok és megmutatnotok, hogyan bántok az ágyúval. Az igazi megmérettetés az ellenség hullámainak legyőzése után következik, amikor felbukkan a két vezérhajó, azaz boss NPC, amelyeknek egyetlen célja, hogy titeket az örök kalózmezőkre küldjenek. Induljatok tehát felkészülten a csatába!

A busás jutalom igazán megéri a harcot: vár rátok egy csomó plusz tapasztalatpont, több nagy zsák gyémánt és a legújabb Yarrr! ágyúgolyók, amelyekkel dupla sebzést okozhattok a bónusztérképen! A bónusztérkép kihívásait egyébként annyiszor teljesíthetitek, ahányszor csak akarjátok. A hangulat fokozásának érdekében pedig az esemény ideje alatt a chatben a mondataitok után véletlenszerűen meg fog jelenni egy-egy baljós harrr, yarrr vagy arrr. Mert ennek így kell lennie, harrr!

A csata szeptember 18-án kezdődik. Vegyetek részt Ti is nagy „Beszélj mint egy kalóz” napon, legyetek igazi veszedelmes kalózok és szerezzetek meg rengeteg gyémántot, lőszert és tapasztalatot!
September 18, 2012

Pirate Storm

On parle pirate !

Ohé, moussaillons ; ohé, capitaines ; ohé, pirates !

L’année a refait son tour de calendrier, voici de nouveau la journée du parler pirate, l’« International Talk Like A Pirate Day » ! Parler comme bon vous semble, car en ce jour, le parler pirate est à l’honneur. La langue n’est cependant pas la seule particularité de la journée du 19 septembre.

Tous les vrais pirates pourront mettre le cap sur la nouveauté préparée pour l’événement : une carte bonus spéciale ! Sur cette carte, vous devez combattre contre des navires ennemis et montrer que vous savez jouer du canon. À la fin de la carte, deux boss vous attendront de patte ferme et tenteront de vous envoyer pourrir sur les fonds marins. Résistez et devenez l’arrosé qui arrose !

De somptueuses récompenses vous tendent les bras, comme toujours ! Car qu’est-ce qui intéresse plus un pirate que la gloire et la richesse ? Gagnez de l’expérience, des diamants et des munitions Yarr qui infligent le double de dégâts sur la carte bonus. Vous pouvez jouer la carte bonus aussi souvent que vous le voulez. Pour donner le ton de la journée, vos posts de tchat seront ponctués de manière aléatoire par un « Yaarr », un « Arrr » ou un « Haarr » ! Défoulez-vous pirates, haarr !

Le combat commence dès le 18 septembre. Participez à la journée du dialecte pirate et gagnez les diamants, l’expérience et les munitions indispensables à une journée réussie sur les mers de Pirate Storm !
September 18, 2012

Pirate Storm

Nyt ollaan merirosvoja suuta myöden!

Ohoi ja harrrr merirosvot!

On taas se aika vuodesta. Talk like a Pirate Day lähtee toiseen vuoteensa. Vihdoin päästään taas puhumaan kuin merirosvo kaikkine siihen kuuluvine ”arrrrr” ja ”yarrrr” -huudoin. Mutta kieli ei tietenkään ole tämän tapahtuman ainoa erikoisuus!

Tapahtumassa on myös erityinen bonuskartta! Sillä teidän täytyy haastaa vihollislaivat ja näyttää, kuinka hyvin osaatte käsitellä kanuunoitanne. Lopussa teidän täytyy osoittaa olevanne melkoisia asetaitureita, kun vastaan asettuu kerralla kaksi pomovastusta toiveissaan lähettää teidät vauhdilla auvoisemmille metsästysmaille. Tätä kannattaa odottaa – jännityksellä!

Palkkiona teitä odottavat tietysti mahtimäärät kokemusta, timantteja sekä erityisiä Arrr-ammuksia, jotka aiheuttavat bonuskartalla vihollisille tuplavahingon! Voitte tietenkin suorittaa bonuskartan niin usein kuin haluatte! Jotta kaikki olisi vähän rennompaa, chatissa teidän lauseisiin lisätään perään makea ”Haarr”, ”Yaarr” tai ”Arrr”. Niin sen on oltava, harr!

Taistelu alkaa 18. syyskuuta. Tulkaa siis mukaanm Talk like a Pirate Day -tapahtumaan ja haalikaa urakalla timantteja, ammuksia ja kokemusta – ja kokekaa päivä Merirosvona isolla M:llä!
September 18, 2012

Pirate Storm

¡Por las barbas de Neptuno, hoy es nuestro día!

Ahoi y arrr, pirata:

Ya ha llegado el momento. El día internacional de hablar como un pirata tiene su segunda edición. Por fin, podrás hablar a tus anchas como un filibustero con todos los “arrr“ y “yarr” que se te antojen. Por supuesto, el lenguaje no es la única particularidad de este acontecimiento.

¡También disfrutarás de un mapa bono especial! En él, tendrás que enfrentarte a barcos enemigos y demostrar lo potentes que son tus cañones, pero donde de verdad se pondrán a prueba tus habilidades será al final cuando te toque luchar contra los dos adversarios finales que te las harán pasar canutas. ¡Prepárate para ello!

Como recompensa, adquirirás un montón de experiencia, diamantes y las balas especiales ¡Arr!, que causan el doble de daños a tus enemigos en el mapa bono. Por supuesto, podrás repetir cuantas veces como quieras el mapa bono. Además, para dar un toque más auténtico a todo el acontecimiento, en el chat, de forma aleatoria, se agregarán a tus frases un “arr”, “yarr” o “jarr”. ¡Como debe ser, aye!

La batalla comienza el 18 de septiembre. Participa en nuestro día de hablar como un pirata, consigue diamantes, munición y experiencia, y disfruta de un día memorable. ¡La vida pirata se vive mejor!
September 18, 2012

Pirate Storm

Τώρα θα μιλήσουμε!

Αχόη πειρατές!

Ήρθε πάλι η ώρα για την ημέρα «Μίλα σαν πειρατής», η οποία διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επιτέλους μπορείτε να αφήσετε τους εαυτούς σας ελεύθερους και να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τον πειρατικό μοναδικό τρόπο! Φυσικά η ημέρα αυτή απαρτίζεται από πολλές εκπλήξεις!

Υπάρχει λοιπόν ένας ειδικός χάρτης μπόνους, στον οποίο πρέπει να αποδείξετε την αξία σας αλλά και την ισχύ των κανονιών σας ενάντια στα εχθρικά καράβια. Στο τέλος σας περιμένουν δύο ισχυρά αφεντικά, που σκοπό τους έχουν να σας στείλουν στον υγρό τάφο. Προετοιμαστείτε και πάνω από όλα μην χάσετε την ψυχραιμία σας!

Φυσικά και αυτή την φορά σας περιμένουν ανταμοιβές όπως εμπειρία, διαμάντια και οι ειδικές οβίδες κανονιού «Γρρρρ!», οι οποίες προκαλούν τις διπλάσιες ζημιές στους αντιπάλους αν χρησιμοποιηθούν στον ειδικό χάρτη του event. Να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να επαναλάβετε τον χάρτη όσες φορές επιθυμείτε! Προς ενθάρρυνση για τις μάχες σας θα προσπαθούμε μέσω του chat να σας ξεσηκώνουμε με επιφωνήματα της πειρατικής διαλέκτου!

Η μάχη ξεκινάει στις 18 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιο του καταστρώματος και προετοιμαστείτε για πολλές ανταμοιβές!
September 18, 2012

Pirate Storm

Teraz zrobi się piracko!

Ahoj i harr, piraci!

Znów nadeszła wiekopomna chwila. Już drugi rok będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Pirata "Talk like a Pirate Day". Wreszcie będzie można do woli gadać jak pirat, z wszystkimi tymi "harr" i "yarr", jakich używają w swej mowie piraci. Ale język nie jest oczywiście jedyną atrakcją tej akcji specjalnej.

Albowiem istnieje również specjalna mapa bonusowa! Musicie dowieść na niej swoich umiejętności w konfrontacji z wrogimi statkami i pokazać, czy umiecie się obchodzić z Waszymi armatami. Prawdziwą zręcznością będziecie musieli się wykazać dopiero na końcu, gdy aż dwóch bossów będzie próbowało posłać Was w wieczne odmęty. Przygotujcie się zatem na całą masę wrażeń!

Jako nagroda oczekuje Was jednak również cała masa doświadczenia, diamentów i nasza specjalna amunicja Yarr, która wyrządza na mapie bonusowej podwójne szkody przeciwnikom! Mapę bonusową możecie oczywiście powtarzać tyle razy, ile się Wam podoba! Aby to wszystko przebiegało bardziej na luzie, w naszym czacie do waszych wypowiedzi dołączane będzie w przypadkowych miejscach zawsze eleganckie "harr", "yarr" lub "arr". Tak to ma wyglądać, harr!

Bitwa rozpoczyna się 18 września. Weźcie zatem udział w naszym Talk Like a Pirate Day, zgarnijcie diamenty, amunicję, doświadczenie i przeżyjcie piracki dzień z prawdziwego zdarzenia!
September 18, 2012

Pirate Storm

Arrrre you ready to talk like a pirate?

Ahoy and avast, Pirates!

Aye, the time is once again upon us – Talk Like a Pirate Day, when ye can flap yer gums like an old salty dog, ‘til ye just can’t arrrrr anymore! Aye, Talk Like a Pirate Day is a beauty, but there’s even more booty, my hearties!

Anchors aweigh, ye scallywags! Thar be a special bonus map for ye to sink yer hooks into, but watch yer backs, pirates. Thar be enemy ships a-sailin’ this map, too. Fire ye cannons and prove yer mettle by bein’ th’ last schooner standin’. Don’t break out th’ grog too soon, though, ‘cause thar be two enemy bosses waitin’ for ye and they’re itchin’ to send ye to th’ bottom of Davy Jones’ locker! So batten down yer hatches and load th’ cannons.

As a reward, ye’ll be gettin‘ chest-loads of experience, diamonds and special Arrrmo, which be causin‘ twice th‘ damage on th‘ bonus map. O’ course, ye can repeat th’ bonus map as much as ye’d like. And to spice things up smartly, we’ll be addin’ a “harr,” “yarr,” or “arr” to yer posts in chat. It’s only arrrpropriate, Capt’n!

The battle begins on September 18th. Ye shouldn’t miss out on th’ chance to win diamonds, ammo and experience on th’ Talk Like a Pirate Day event!
September 18, 2012

Pirate Storm

Teď se bude mluvit po pirátsku!

Ahoj piráti!

Už je to tak dlouho. Den pirátské mluvy vstupuje do druhého roku. Konečně si můžete do sytosti užít pirátské mluvy se všemi emocemi, které k tomu patří! Samozřejmě že řeč není jediná zvláštnost této akce!

Neboť je tu i speciální bonusová mapa! Na ní se musíte utkat s nepřátelskými loděmi a ukázat, zda umíte zacházet se svými děly. Opravdovou zručnost musíte ukázat na konci, kde na vás čekají hned nepřátelští bossové, aby Vás poslali do věčných lovišť. Takže se na to můžete připravit!

Jako odměna za to jsou velké zkušenosti, diamanty a naše speciální Yarr munice, která na bonusové mapě způsobuje soupeřům dvojnásobné škody! A samozřejmě můžete bonusovou mapu opakovat tak často, jak chcete! Pro jejich získání se bude náhodně na našem chatu objevovat u Vašich vět moderní Haarr, Yaarr nebo Arrr. Tak to musí být, Harr!

Boj začíná 18. září. Tak se k nám přidejte na akci Den pirátské mluvy a získejte diamanty, munici, zkušenosti a zažijte pirátský den jak řemen!
September 18, 2012

Pirate Storm

Сега пиратите ще превземат света!

Ахой, Пирати!

Започва се. Събитието „Talk like a Pirate Day“ ще се проведе отново. Най-после пак ще можете да се държите и разговаряте като истински пирати, с всички солени ... , които са толкова типични за живеещите извън закона мъже! Естествено, че изразните средства няма да са единствената особеност на това събитие!

За сраженията ще има една специална бонус-карта! На нея ще трябва да се биете срещу вражеските кораби и да покажете, че можете добре да си служите с оръдията си! Пестете силите си, защото в края на сраженията ви очакват два Boss-противника, които ще направят всичко възможно да ви пратят на дъното. Така че се подгответе добре и не се отпускайте при първите си победи!

Като награда ви очакват много точки опит, диаманти и нашите специални „Йо-хо-хо“ гюлета, които на бонус-картата ще нанасят двойно повече щети на враговете! И разбира се, на бонус-картата ще можете да играете колкото пъти пожелаете! За да се забавляваме дори и когато се водят най-разгорещените сражения, на принципа на случайностите в чата ще добавяме към изреченията ви по едно „Haarr“, „Yaarr“ или „Arrr“. Йо-хо-хо и бутилка ром!

Битките започват на 18-ти септември. И така, включете се в нашия „Talk like a Pirate-Day“ и спечелете диаманти, муниции, опит! Изживейте пиратството както се описва то в историческите книги! Йо-хо-хо!
September 18, 2012

Pirate Storm

Nu bliver det piratliv her!

Ohøj og harr pirater!
Tiden er kommet. Talk like a Pirate Day køres atter en gang, efter sidste års begyndelse. Endelig kan vi snakke ligesom nogle hjerteløse pirater, med alle Arrer og Yarrer, vi skal kunne høres i alle havne!
Selvfølgelig er sproget ikke det eneste specielle under dette event!
Der vil nemlig også være et specielt bonuskort tilgængelig! Her må du bevise dine evner mod de fjendtlige piratskibe og virkelig vise våbensmidighed! Du må virkelig vise dine bedste færdigheder, for i slutningen vil der vente to boss fjender. De her to vil gøre alt for at lave en ende på dig, så du bør forberede dig godt!
I belønning venter der dig massere af erfaring, diamanter og vores specielle Yarr-ammunition, som vil lave dobbelt skade på fjenden i bonuskortet! Og arrrh, i kan tage bonuskortet om så mange gange i vil! Det sejeste: Chatten vil automatisk uddele Harr, Yaarr eller Arr i slutten af sætningerne som i skriver. Det må bare opleves, Harr!
Kampene begynder den 18. september. Så kast dig ud i vores Talk like a Pirate Day og grib ombord dine diamanter, ammunition, erfaring og oplev en piratdag taget lige ud af historiebogen!
September 18, 2012

Pirate Storm

Jetzt wird’s Piratig!

Ahoi und Harr Piraten!
Es ist wieder so weit. Der Talk like a Pirate Day geht ins zweite Jahr. Endlich kann wieder nach Herzenslust wie ein Pirat gesprochen werden, mit allen Haarrs und Yaarrs, die dazu gehören! Natürlich ist die Sprache nicht die einzige Besonderheit bei diesem Event!
Denn es gibt auch eine spezielle Bonus-Karte! Auf dieser müsst Ihr Euch gegen feindliche Schiffe beweisen und zeigen, ob Ihr mit Euren Kanonen umgehen könnt. Richtiges Geschick müsst Ihr dann am Ende zeigen, wenn gleich zwei Bossgegner darauf warten, Euch in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Ihr könnt Euch also auf was gefasst machen!
Als Belohnung warten dafür aber auch massig Erfahrung, Diamanten und unsere spezielle Yarr-Munition, die auf der Bonus-Karte den doppelten Schaden beim Gegner verursacht! Und natürlich könnt Ihr die Bonus-Karte so oft wiederholen wie Ihr wollt! Um das Ganze aufzulockern, wird in unserem Chat per Zufall immer ein schickes Haarr, Yaarr oder Arrr an Eure Sätze gehängt. So muss das sein, Harr!
Die Schlacht beginnt am 18. September. Also macht mit bei unserem Talk like a Pirate-Day und holt Euch Diamanten, Munition, Erfahrung und erlebt einen Piraten-Tag wie er im Buche steht!
September 18, 2012

Pirate Storm

As teased today Pirate Storm joins the TOP GAMERS CLUB (TGC). Hurray! :)

That's why we are sending a newsletter welcoming many new members to the TGC right now. So you should really check your email inbox today. Maybe you received your Welcome-Newsletter already?

TGC members are our top users and are selected automatically. The selection process is conducted on a regular basis. Acceptance into the TGC will be based on various criteria, such as game status, in-game purchases and friend invites. Membership is free and requires no commitment.

The longer you remain active, the better your chances of being selected!

One more thing: You need to have a valid email address! If your address ends up on our server's 'blacklist' because our mails to you bounce back or you unsubscribe from the newsletter, then we cannot accept you into the TGC. In that case you'll have to reactivate your address first. Please contact Support for any questions on this.

Read your email now and find out what great benefit it is to be a TGC member!

For more check the brand new TGC FAQ in your forum.
September 13, 2012

Pirate Storm

Have you ever heard about TOP GAMERS CLUB!? ;) September 13, 2012

Pirate Storm

Don’t miss out on Double XP Day today where even the greenest sea dogs can become rough and tumble marauders! September 9, 2012

Pirate Storm

Ahoy, Captains!
The Guild Islands are finally live!
The biggest feature we’ve ever introduced to Pirate Storm is finally live! Actually, it’s more like three large features in one:
• Guild Islands
• Guild Invasions
• Production
We hope you understand that we spent a lot of time designing, programming and testing this feature. For precisely this reason, we had to push back the release date to make sure the feature was up to par.
We’ve tested all aspects of the new features as often as possible; in fact, we had up to 20 testers at a time, scouring every nook and cranny of the game for bugs. That is not to say that we have definitely found every mistake, so we ask that you to bear with us in the first few weeks, in case little mistakes pop up here and there.
Rest assured, these mistakes will be corrected as quickly as possible.
I won’t be telling you much more about the Guild Islands, since we’ve made an FAQ available for you so that you can use the Guild Islands as effectively as possible.
I’d much rather tell you a bit more about next week’s upcoming updates, many of which come directly from your suggestions and feedback.

Battlefield Week
We were so pleased that you enjoyed the Tournament of the Great Five and the battlefields so much, that we decided to introduce mini, week-long battlefield tournaments once a month.
We’ll use the usual battlefields – plus a few improvements you‘ve asked for – for the first tournament, but after that, there will be a new battlefield introduced each month.
Each battlefield week will be hosted by a house and their supplies, plus new and valuable equipment, will be available for players.
The first battlefield week is slated to begin in September and we’ll kick things off with Capture the Flag.
Avatar Selection
We’ve wanted to make all of the avatars we have lying around available for some time and that time has finally arrived. Some of the avatars will be in the shop, but the super exclusive ones can be found in the game as quest rewards, in special zones or via other game mechanics that we are planning to introduce in the near future, like:

New PvP Ranking System
Our current PvP Ranking System is neither in line with your feedback nor our vision for the system. This is the main reason we decided to rework the system. You will not lose your current rank when we switch to the new system – you will not have invested all of that time in vain.
We want to have fewer ranks (10), simpler symbols and incredible rewards that can be unlocked as you rise in the ranking system. We’d also like to introduce the afore-mentioned PvP avatar (maybe even more than one). I can already tell you that there will be an amazing reward for players of all ranks!

Arena Update
We always have our eye on the arena and we are always listening to your feedback, so as to stay ahead of the curve. In this release, for example, we lowered the number of arena points required for the arena gold ship. We are also working on improving the matchmaking system, as we’re not yet exactly sure where we’d like to go with it. We’d also like to have some new equipment available for you for Season 4.
In addition to all of that, we are also working on improving our graphics and sound effects, rewriting the quests, making the buddy system more user-friendly and making the action bar more action packed.
Firstly, we’d like to thank you for your continued patience with the Guild Islands. Now that the feature is live, we hope you enjoy building, defending and plundering them! Secondly, thank you for your patience with the Auction House, which we have finally updated as we promised we would!
May the wind always fill your sails, may Lady Luck always be by your side and may you always have rum aboard your vessel!
Sincerely,
Philip
September 7, 2012

Pirate Storm

Enjoy the third episode of our Pirate Storm Video Podcast :) September 5, 2012

Pirate Storm

Pirate Storm added a life event from September 5, 2012: Release 1.1.0.

September 5, 2012

Pirate Storm

Pirate Storm added 71 new photos to the album: Monthly Heroes September 2012.

Monthly Heroes August 2012 September 3, 2012

Similar Content

< Newer Older >