People Also Played More... Visit My Little Farmies Games Like My Little Farmies Genieße das idyllische Dorfleben und erschaffe eine harmonische Siedlung mit Landwirtschaft und Produktion! http://www.mylittlefarmies.de/?ref=fbmlfsp Animals Management Simulation Upjers Browser Farm Free to play / Freemium Media Sources October, 2014

My Little Farmies

My Little Farmies added a life event from October 31, 2014: Milestone.

October 31, 2014

Similar Content

My Little Farmies

#Halloween Event in #MyLittleFarmies October 28, 2014

My Little Farmies

New on #MyLittleFarmies: Colonial Goods Merchant for your Guild! October 21, 2014

My Little Farmies

New expansion for #MyLittleFarmies October 14, 2014

My Little Farmies

Part 4 of our new feature on #MyLittleFarmies: Loading goods October 10, 2014

My Little Farmies

Търговецът

Търговецът е отговорен за стоките на търговската експедиция. За да вземете своите специални стоки накрая на пътуването, трябва да имате нещо за размяна. Ето защо, търговецът поставя продукти в пакети в търговската поща. Количеството, което може да бъде транспортирано зависи от склада на кораба.

След като произведе подходящо количество пакети, търговецът ги натоварва. В края на търговската експедиция той също така разтоварва стоките от целта.
October 10, 2014

My Little Farmies

Part 3 of our new feature on #MyLittleFarmies: Hire a crew. October 9, 2014

My Little Farmies

Part 2 of our new feature on #MyLittleFarmies: protect your ship from pirates. October 8, 2014

My Little Farmies

Part 1 of our new feature on #MyLittleFarmies: Build a ship! October 7, 2014

My Little Farmies

New animal in #MyLittleFarmies: the donkey October 7, 2014

My Little Farmies

Expeditions for Hanseatic Leagues in #MyLittleFarmies!
Check out our brand new feature.
October 7, 2014

Similar Content

< Newer Older >